Klub Mapa

Otevřený klub pro děti a mládež Mapa

Otevřený klub pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let. Klub se nachází na Sokolovské ulici mezi zastávkami MHD Palmovka a Invalidovna.

Naše sociálně-pedagogické služby jsou určené zejména klientům, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma a anonymně, zároveň není potřeba žádná přihláška ani registrace.

Nabízíme bezpečnou alternativu trávení volného času. Klub je vybaven deskovými hrami, stolním fotbálkem, sportovním náčiním, pomůckami pro žonglování, výtvarnými potřebami a hudebními nástroji. Součástí klubu je velká zahrada s ohništěm, prolézačkou a volejbalovým hřištěm. Příležitostně pořádáme také workshopy, tematické besedy, sportovní dny a různé výlety mimo klub.

Kromě volnočasových aktivit lze využít také služeb doučování a poradenství. Klient může s pracovníkem v bezpečí a soukromí hovořit o problémech nebo probírat svoji aktuální životní situaci.

V otevírací době je klub určen výhradně dětem a mládeži a rodiče do něj nemají přístup. Mohou si však samozřejmě sjednat s vedoucím klubu osobní nebo telefonickou konzultaci.