O nás

Vítej na stránkách otevřeného klubu pro děti a mládež Mapa! Klub Mapa je místo, kde můžeš bezpečně a zábavně trávit svůj volný čas. Klub Mapa je otevřený pro všechny děti ve věku 6 – 15let a je ZDARMA!!! Otevřeno máme od pondělí do čtvrtka, vždy od 13:00 do 18:00.

  • pondělí a úterý je klub určen mladším dětem od 6 do 12 let.
  • Ve středu a ve čtvrtek je klub otevřen pro starší děti od 10 do 15 let.
 

Náš klub je:

  • Zdarma
  • Anonymní (můžeš uvést pouze přezdívku)
  • Dobrovolný (přijdeš a odejdeš, kdy budeš chtít)
 

Co je to otevřený klub?

Otevřený klub znamená, že můžeš přijít kdykoliv během otevírací doby a na klubu pobýt, jak dlouho budeš chtít.

Nechceme po tobě žádnou přihlášku ani pravidelnou docházku.

Můžeš k nám chodit třeba každý den, anebo zaskočit jen občas a třeba si zahrát fotbálek, nebo si s námi popovídat.

Nechceme po tobě žádné poplatky, veškeré služby jsou v klubu zdarma.

Nepotřebujeme vědět, jak se jmenuješ nebo kde bydlíš a kam chodíš do školy. Stačí nám přezdívka nebo tvoje křestní jméno. Pokud přezdívku nemáš, ale chceš ji, můžeme ti pomoci ji vymyslet.

Poslání otevřeného klubu

Posláním otevřeného klubu pro děti a mládež Mapa je vytvoření prostoru pro bezpečné a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, kde mohou rozvíjet své osobnostní předpoklady, tj. jak tvůrčí, tak sociální a vědomostní dovednosti. Služba se orientuje na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (tj. těm, jejichž rodiče nemají prostředky na hrazení volnočasových aktivit nebo se dětem dostatečně nevěnují), kterým nabízí možnost aktivně a podnětně trávit čas ve společnosti vrstevníků a pracovníků klubu. Snažíme se přitom co nejcitlivěji reagovat na poptávky a přání klientů.

Pedagogové klubu doprovázejí děti a mládež, jež se z různých důvodů nachází (nebo se může ocitnout) v obtížných životních situacích a prostřednictvím poskytování podpory, zázemí, informací a aktivní spolupráce jim tyto situace pomáhají překonávat. Nabízíme zde možnost popovídat si o svých problémech s pracovníky klubu, pomoc se školní přípravou, doučování a řadu aktivit a her.

Nabídkou služeb usilujeme o to, aby se děti a mládež nechovali rizikovým způsobem, případně se tak chovali méně, aby si byli vědomi pozitivních i negativních důsledky svého chování pro sebe i pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život, uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. Snažíme se umožnit dětem celostní rozvoj.