Provozní řád Klub Mapa

Práva klientů

Klient má právo na anonymitu. Může vystupovat pod přezdívkou.

Klient má právo nahlížet do své dokumentace a určit, kdo do ní bude mít přístup.

Klient má právo na volný vstup a odchod z klubu (pokud neporuší Pravidla klubu a není z klubu vykázán).

Klient má právo využít vybavení klubu (stolní hry, časopisy, stavebnice, sportovní vybavení…) a prostory přilehlé zahrady.

Klient má právo na rovné zacházení bez předsudků.

Klient má právo si popovídat s pracovníky klubu o svých starostech, získat od nich radu a podporu.

Klient má právo požádat o pomoc s problémy ve škole.

Klient má právo požádat pracovníka o pomoc s výukou, tj. jak s domácí přípravou do školy, tak požádat o bezplatné doučování.

Klient má právo se zúčastnit aktivit v klubu (sport, výtvarné odpoledne…), ale nemusí.

Klient má právo domluvit se s pracovníky na individuálním plánu doučování či jiných vzdělávacích aktivit.

Klient má právo požádat pracovníka o pomoc při problematické situaci ve škole či v rodině (je-li to v pracovníkově kompetenci).

Pravidla klubu

V prostorách klubu jsou si všichni klienti rovni, bez ohledu na etnickou příslušnost, pohlaví, náboženské vyznání, věk a další.

V prostorách klubu se klienti k ostatním nechovají hrubě, neubližují si vzájemně, nenadávají si.

V prostorách klubu ani zahrady se nekouří, nepije se alkohol ani nepožívají žádné omamné látky. Do klubu nemá přístup nikdo pod vlivem omamných drog ani alkoholu.

V prostorách klubu jsou zakázány krádeže.

Klienti neničí vybavení ani interiér klubu včetně venkovního vybavení.

Klienti po sobě na zahradě nezanechávají odpadky.

V prostorách zahrady mohou být klienti jen pod dohledem pracovníka klubu.

Do prostor klubu včetně zahrady, mají přístup pouze děti a pracovníci. Rodiče do klubu ani do přilehlé zahrady přístup nemají přístup.

Na zahradě klienti nesmí šplhat po stromech a ničit rostliny.

Pokud je naplněna kapacita klubu, klub další klienty nepřijímá a vyvěsí o tom informační ceduli na dveře klubu. Zájemce o službu klubu, který je již kapacitně naplněn, pracovník vybízí, aby přišel do klubu příště. Pokud se situace opakuje i příště, může si klient zarezervovat místo v klubu na další (či jiný den)