Domů

Osmička pro rodinu

Projekt S Mapou na tábor! je financován z projektu ESF, Operační program Zaměstnanost. Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000276

Vítáme vás na webových stránkách příspěvkové organizace Osmička pro rodinu.

Cílem naší činnosti je zajišťování a zkvalitňování volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, rodiny a seniory. Součástí je překonávání izolace matek i otců na rodičovské dovolené, emancipace rodičů s dětmi, podpora mezigenerační solidarity a zapojování všech skupin do občanské společnosti.

 
PROGRAM S ANOTACEMI NABÍZENÝCH AKTIVIT NAJDETE V KALENDÁŘI POD PROFILY DĚTSKÝCH KLUBŮ A RODINNÉHO CENTRA.

Na jednotlivé aktivity je nutná registrace.